Hiporehabilitace - terapie, která baví!

PROČ KONĚ??

VE ZDRAVÉM TĚLE...

Kůň svým pohybem hřbetu poskytuje člověku unikátní balanční plochu, na které úžasně zapojí stabilizační systém, koordinaci a rovnováhu. Upravuje se napětí svalů - posílí se svaly slabé, uvolňují stažené. Tělo člověka na kráčejícím koni se chová...jako když kráčí. Navíc kontakt s tak krásným a silným zvířetem je zábavný. A když vás něco baví, tak si to zapamatujete nejen vy, ale i vaše svaly. Proto je cíleně a odborně vedená HIPOTERAPIE tak účinná.

...ZDRAVÝ DUCH!

Kůň je velké, respekt vzbuzující zvíře. Ztělesňuje sílu, eleganci a rychlost. Nebere si vaše chování osobně, ale reaguje - reaguje na agresivitu, nejistotu, nízké sebehodnocení, vrací i s úroky nezodpovědnost, nekázeň, nespravedlnost. Nastavuje člověku zrcadlo a pomáhá mu k sebeovládání, sebejistotě, lepšímu sebehodnocení, k odpovědnosti, disciplíně a spravedlivosti. Bez křiku, dlouhých řečí, důtek, zarachů atd. Proto jsou AKTIVITY S VYUŽITÍM KONÍ- spojující zdravotní a pedagogicko-sociální benefity při kontaktu s koňmi -  tak účinné. Proto je také JEZDECKÝ SPORT výrazným pozitivním faktorem rozvoje osobnosti. 


Děkujeme všem, kteří nás podpořili

Vážíme si každé podpory - peněz na potřebné věci a služby, pomocné ruky při každodenní náročné práci kolem koní, při našich akcích, sklizni sena, opravách a údržbě.Více v rubrice Dárci.

č.ú. 215826045 / 0300 

STAREDO, s.r.o.Hettich Žďár nad Sázavou MŠMT, 

obec Černá, MVDr., Ing. Zdeněk Pohanka,

Mgr. Jiřina Formanová,Jitka a Josef Pacalovi, 

Štefan Fabiny, Hana Išová, firma Rychtecký Bohdalov