Stáj Rožná, Sdružení AMBRA, z.s.

p.Hana Išová, 

mobil 605 160 884

Kontakty:

E-mail: sdruzeniambra@seznam.cz
Mobil: 737 166 550 (Michaela Burdová)

Mobil: 605 160 884 (Hana Išová)
Sledujte mě: Facebook 

Adresa sídla:             Místo provozování hiporehabilitace:

Černá 3                       Kolbiště s "Domečkem" u spojnice        59442 Černá               Černá -  Blízkov (od OÚ  nahoru)                                                                                                               Stáje - Černá 47 (příjezd od Blízkova)