HIPOREHABILITACE

V Ambře využíváme pro naše klienty hiporehabilitaci formou AKTIVIT S VYUŽITÍM KONÍ (AVK), což je oficiální název dle České hiporehabilitační společnosti pro cílený kontakt s koňmi v oblasti pedagogické, sociální a samozřejmě je tu bonus v podobě pozitivního vlivu na fyzickou kondici klienta 

Jak může vypadat lekce AVK?

pro každého jinak... 

 • jízda v terénu na koni s madly nebo v sedle (nebo jen na holém koni)
 • jízda na koni na kolbišti - překonávání různých překážek (trail)
 • kontaktní lekce - čistění, vodění, vycházky do přírody vedle koní, překonávání různých překážek
 • jízda v sulce za poníkem, zapřahání
 • skupinové hry s koňmi a na koních s míčem nebo jinými pomůckami
 • práce ve stáji - krmení, místování, napájení
 • lonžování koně

Přestože máme lekce naplánované, často se improvizuje s ohledem na stav klienta, na počasí, na prostředí (např. žně, intenzivní provoz zemědělské techniky nás někdy nepustí do lesa, někdy je dítě unavenější, třeba po předchozí aktivitě, tak zvolíme spíše relaxační jízdu atd.). 

Důležité je pracovat tak, aby se na další návštěvu u koní klient mohl těšit.

Při AVK je vždy přítomen instruktor AVK a u dětí s přidruženým tělesným handicapem je vždy zdravotnický pracovník proškolený v hipoterapii (hipoterapeut).

 (neprovádíme fyzioterapii pomocí koní = hipoterapii, kterou provádí výhradně fyzioterapeut se specializačním kurzem). 

Koně pro děti bez handicapu

Děti a mládež se zájmem o koně u nás také najdou možnost kontaktu s těmito úžasnými zvířaty. 

Vzhledem k náročnosti hiporehabilitace na koně neprovozujeme v širším měřítku výcvik začátečníků nebo kroužky, ale:

 • Rádi se věnujeme dětem, které mají o koně vážný zájem, stanou se našimi členy a věnují jim velkou část svého volného času a 
 • zapojují se do veškerých aktivit v rámci svých možností, včetně opatery koní. 
 • Někdy se více jezdí a trochu pracuje, jindy celý čas zabere péče o blaho našich koňských dědoušků nebo výpomoc při hiporehabilitaci. 
 • Skutečně zapálených a pracovitých malých a mladých koňáků si velice vážíme a umožníme jim získat zkušenosti v sedle i se vším, co chov koní obnáší.
 • Podmínkou členství je  pravidelná docházka a zájem o koně.