Paravozatajství jako jezdecká disciplína

Pravidla paravozatajství vyplývají z pravidel spřežení ČJF pro daný rok

Vozatajství upravené pro osoby se zdravotním postižením/oslabením/handicapem, které samostatně nebo pod odborným dozorem za pomoci speciálních pomůcek ovládají koně v zápřeži.  Řídí se pravidly České jezdecké federace (ČJF) a Mezinárodní jezdecké federace (FEI).