2002-2013

24.04.2018

2002 Založeno Sdružení AMBRA. Provoz hiporehabilitace probíhal ve zbytku roku v kryté jízdárně v areálu Starý Dvůr Dr.Radslava Kinského ve Žďáru nad Sázavou.

2003 Tento rok získalo naše sdružení dotaci od Úřadu práce Žďár nad Sázavou na dva pracovníky a hiporehabilitace mohla naplno běžet celoročně v dopoledních i odpoledních hodinách. Pokračovala spolupráce s Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí klub Úsměv Žďár nad Sázavou a se Speciální školou ve Žďáru nad Sázavou. Uspořádali jsme Den koní přímo v areálu a Dětský jezdecký den na kolbišti pod Bránským rybníkem, který se setkal s velkým ohlasem. Děti z hiporehabilitace si také zasoutěžily v parkuru zručnosti.

2004 Z finančních důvodů se sdružení přesunulo do Stržanova u Žďáru nad Sázavou. Klienti přišli o luxusní zázemí, ale získali možnost zajímavých terénních tras v okolí Stržanova. Úspěch zaznamenal i projekt Dětská jezdecká akademie, jehož cílem bylo dát začínajícím adeptům do začátku korektní základy v sedle a vzdělávání. Sdružení AMBRA mělo k dispozici přes padesát výukových filmů ze zahraniční produkce, kde jsou prezentovány metody výcviku i péče o koně od špičkových odborníků, děti tak získaly kvalitní informace. Do Stržanova na hiporehabilitaci začali dojíždět klienti z denního stacionáře Centrum Zdislava. Úspěšnou akcí byla Mikulášská nadílka v kryté jízdárně na Starém Dvoře.

2005 Projekt Dětská jezdecká akademie byl podpořen z Fondu Vysočiny a tak se vedle hiporehabilitace zúčastnilo aktivit v areálu více zdravých dětí, které se také v rámci akademie s principy hiporehabilitace i jejími uživateli mohli seznámit. Provoz hiporehabilitace nebyl z důvodů pořádání jezdecké akademie nijak omezen.

2006 Bezdotační rok avšak beze změn rozsahu služeb. Nepodařilo se nám sehnat jediný grant ani sponzorský dar. Naopak přibylo mezi naše stálé klienty Denní centrum pro mentálně postižené děti a mládež Žďár nad Sázavou, několik dopolední pod vedením terapeutky Hany Išové zde absolvovali klienti ze Stacionáře Velké Meziříčí. Sdružení AMBRA žilo jen díky obětavosti svých členů, kteří věnovali svůj čas, finanční prostředky a síly na zajištění každodenní péče o koně a provoz hiporehabilitace.

2007 Tento rok jsme poprvé obdrželi finanční podporu od Nadace ČEZ na provozní náklady hiporehabilitace. Obnovili jsme jako každý rok smlouvu s Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí klub Úsměv Žďár nad Sázavou, pravidelné jízdy absolvovali Denní centrum mentálně postižených dětí a mládeže Žďár nad Sázavou, Centrum Zdislava, Stacionář Velké Meziříčí a Speciální škola Žďár nad Sázavou.

2008 V obci Černá u Měřína vznikl ze soukromé iniciativy plán na projekt integračního centra a přišla nabídka na přesun naší hlavní aktivity do zemědělské usedlosti. Po konzultacích se stávajícími klienty a organizacemi jsme koně do statku na okraji vesnice v dubnu přesunuli a po čtrnácti dnech zvykání koní v novém prostředí jsme s provozem začali zde. Všichni jsme oceňovali příjemné přírodní prostředí bezprostředně navazující na stáje. Kromě dvou klientů, pro které byla větší vzdálenost od jejich bydliště pro pravidelné dojíždění neúnosná, jsme zůstali na stejném počtu klientů a navíc jsme začali poskytovat služby Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí klub Velké Meziříčí, dvě návštěvy u nás také absolvovali klienti ze Speciální školy Březejc. Pro děti jsme uspořádali ve spolupráci s místní ARPZPD klub Velké Meziříčí Mikulášskou nadílku s koňmi.

2009 Tým pro hipoterapii tvořila sehraná dvojice cvičitel jezdectví Michaela Burdová a terapeutka Hana Išová. Koněm pro hipoterapii byl pro většinu dětí Gambler, pro ty, které vyžadují menší stimulaci bělouš Argi se stálým vodičem Vlaďkou Coufalovou, několik těžších klientů ochotně brali na svůj hřbet Corinna nebo Dolter, nenahraditelným kontaktním koněm byl trpělivý a zkušený Lusk. V úterý, ve středu a v pátek dojížděly na aktivity s využitím koní děti ze speciální školy Žďár nad Sázavou, čtvrteční dopoledne v průběhu celého roku včetně prázdnin tradičně patřily klientům z Denního stacionáře Žďár nad Sázavou. V odpoledních hodinách tuto formu hiporehabilitace využívaly děti z Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí klub Úsměv a Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí klub Velké Meziříčí a několik individuálních klientů. Na programu byla jízda v terénu a péče o koně. Michaela Burdová získala certifikát instruktora hiporehabilitace podle Charlese Fletchera.

2010 Vedle bohatého provozu ambulantně poskytované hiporehabilitace byl tento rok o vzdělávání a akcích. Pro veřejnost sdružení připravilo Putování na Dědkovskou horu za pokladem, Program enviromentální výchovy pro 3.ZŠ Nové Veselí, Přenášku pro veřejnost v Knihovně JM Sychry Žďár nad Sázavou na téma Léčba koněm v praxi. Vzdělávání: 1x seminář Účetnictví pro NNO (Kraj Vysočina) 1x kurz Pracovník v sociálních službách 1x kurz Účetnictví 1x získání jezdecké licence člena sdružení

2011 Přicházeli k nám klienti z řad dvou klubů Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí - klubů Úsměv a Velké Meziříčí - pro tyto děti byla vyhrazená tři odpoledne, dvě pro hipoterapii a jedno pro aktivity s využitím koní. Pravidelně také dojížděli klienti z Denního centra Žďár nad Sázavou a děti ze Speciální školy II. ZŠ Žďár nad Sázavou. Individuální klienti k nám dojížděli až ze 40 km vzdálenosti. Zopakovali jsme hiporehabilitační den pro klienty ze Sdružení Nové Město na Moravě. Na dvou jezdeckých akcích jsme uspořádali soutěž Trail handicap pro děti od tří let, jehož se účastnili děti zdravé i děti docházející na hiporehabilitaci.

2012 Ambra je pro děti z Vysočiny v plném nasazení už 10 let. Jak si užili tento jubilejní rok naši klienti? Zahájili jsme pro ně projekt Voltižní kroužek, postavili jsme kolbiště a uspořádali první ročník pestrého dětského dne s koňmi - Černické podkovičky. Od jara do začátku listopadu jsme se věnovali hiporehabilitaci a v našich stájích se zabydlel budoucí nový hiporehabilitační kůň Lucky. Přednášeli jsme o koních a terapii pomocí koní pro rodiče a pedagogy ve spolupráci se Speciálním pedagogickým centrem Žďár nad Sázavou a novým 16 dětem poskytli celkem 160 cvičebních jednotek hiporehabilitace.

2013 Běžný rok naší organizace - pravidelná hiporehabilitace pro naše klienty, pomáhali jsme ARPZPD Velké Meziříčí se sbírkou při akci Muzikanti dětem. Uspořádali jsme druhý ročník Černické podkovičky, Loučení s létem a několik dalších neformálních společných akcí s táborákem a soutěžemi. A samozřejmě výcvik nejmenších jezdců a voltiž.

Sdružení AMBRA, z.s.
Všechna práva vyhrazena 2018
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!