Roky 2014-2016

27.04.2018

2016

Cesta k Mistrovství České republiky v paravoltiži

Ten cíl byl zpočátku hodně vzdálený. Z původního voltižního kroužku otevřeného všem, se však postupně vyčlenila skupina cvičenců s různým zdravotním omezením. Když jsme se začali více zajímat o paravoltiž, bylo jasné, že jako cvičitelky potřebujeme odborně postrčit a ve dvou jsme nakonec vyrazily do Prahy na seminář v JK Počin Praha. Tam se nás velmi pěkně ujala zkušená lektorka Nora Hořická a získaly jsme představu, jak trénovat paravoltiž. Protože bylo jasné, že nás čeká hodně práce, získáváním dalších informací a vzděláváním byla pověřena cvičitelka Anna Pohanková a o přípravu koní a vedení koní při tréninku se starala Michaela Burdová. Velkou motivací se stala i podpora paravoltiže Krajem Vysočina, kde jsme získali grant ve výši 15tisíc korun a po dokončení projektu Paravoltiž v roce 2015 se nám část peněz z uhrazených nákladů vrátí.Děti cvičily pilně nejen v tělocvičně a na koni, ale ve třech domácnostech přibyl do obývacích místností trenažer. A tak se pilně cvičilo, kde se dalo a příprava i objíždění všech závodů a akcí se vyplatila. Na Mistrovství ČR v paravoltiži se kvalifikovaly 4 cvičenky. Nakonec z rodinných důvodů dvě odstoupily a do Brna odjela Lucie Pohanková a Lenka Rychtecká, na rámcovou barelovou soutěž David Pohanka. Lucie Pohanková získala v kategorii TH1 (těžký handicap) stříbrnou medaili, Lenka Rychtecká se v nejobsazenější kategorii LH (lehký handicap) prosadila na 5.místě. David Pohanka na barelech vybojoval 2. místo.
Reportáž o "mistráku" najdete na https://www.equichannel.cz/15-mistrovstvi-cr-v-paravo..... , a také se můžete podívat na televizní záznam, kde zazní jméno naší cvičenky i spolku na https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10........

Paravozatajství

Ani jsme nečekali, že se nám povede získat vozík a postroj pro naši poničku, ale nakonec jsme získali prostřednictvím Farnosti Radešínská Svratka a Olešná na provoz hiporehabilitace a paravozatajství finanční dar. Nákup vozíku a postroje po pečlivém výběru následovaly a absolvovali jsme první krůčky paravozatajství . Pony Čiperka se s novou úlohou vypořádala dobře, sice nás čeká ještě hodně trénování, ale už si jízdu vyzkoušela první paravozatajkyně (a nově také paravoltižérka) Lída Kujalová.

Černická podkovička

V.ročník oblíbeného zápolení dětí na koních i vedle koní uzavřel intenzivní hiporehabilitační týden, ve kterém se jezdilo hlavně do terénu a do stále vylepšovaného pohádkového lesíka, s některými dětmi jsme trénovali na hlavní soutěž podkovičky - Trail handicap. Podkovička se vydařila, úspěch sklidila i ukázka paravoltiže, což je jeden z našich hlavních projektů, který byl letos podpořený Krajem Vysočina. Trail-handicapu se zúčastnilo 22 dětí. Nechyběla ani soutěž o Koňského sympaťáka, tentokrát Gamblera z trůnu sesadil Dinno, ale i bělouš Argie a Čiperka dostali dost hlasů.

Černické čarodějničky

Myslím, že tahle akce nebyla rozhodně první a v dalším ročníku se dá očekávat přílet mnoha dalších malých čarodějnic a čarodějů z okolí. Někteří přijedou na svých kouzelných ořích.

2015

Projekt Koně nás učí být lepšími lidmi (s podporou Města Žďár nad Sázavou)
Hiporehabilitace probíhala průběžně od konce března do poloviny listopadu
Uspořádali jsme již IV. ročník Černické podkovičky
Proběhl intenzivní týden hiporehabilitace,setkal se s velkým ohlasem
Děti si zajezdily a plnily úkoly v první verzi pohádkového lesa
Uživatelé Denního stacionáře Žďár nad Sázavou získali za nové znalosti a dovednosti Bronzové podkovičky
Získali jsme novou rampu (děkujeme firmě Rychtecký z Bohdalova)
Ve stáji přibyla ponička Čiperka a ročka plemene Shagya arab Haša
Získali jsme trenažer na voltiž a paravoltiž
Částečně jsme doplnili výstroj pro koně
Voltižní a paravoltižní kroužek běžel průběžně o nedělích
Vzdělávali jsme se - kurz instruktora AVK, kurz přirozené komunikace, kurz rehabilitace, paravoltižní workshop, seminář o účetnictví NNO - novinky

2014

Sezóna 2014 doběhla a hrozně to uteklo. Škoda, že nám pár dní ubraly letošní deště. Z čeho jsme měli největší radost? Všichni jsme ocenili krásné nové zázemí "Domečku" u kolbiště, Podařilo se nám uspořádat další ročník Černické podkovičky a Rozloučení s létem. Děti z voltižního kroužku udělaly obrovský pokrok - můžeme se těšit na závody. Jonášek a Nikolka z hiporehabilitace už zvládají klus na lonži a cvičí! Kandidát na hiporehabilitačního koně Lucky je již obsednutý a je radost s ním pracovat. Přesvědčili jsme Kristýnku, že se koní bát nemusí. Z jezdeckých pokroků Adélky, Káti a Matyldy, které se ještě nedávno jen vozily na madlech ... a spoustu dalších drobných radostí


- Pro narovnání ekonomiky a udržení provozu jsme byli nuceni zvýšit cenu za cvičební jednotku hiporehabilitace na 250,- Kč (výše doplatku u členů ARPZPD záleží na dohodě s příslušnou asociací a výši částky, kterou na hiporehabilitaci svých členů přispívá). Zatím všem děkujeme za pochopení a vstřícné reakce! Doplatky za jízdy se budou vyúčtovávat vždy v prvním týdnu měsíce za předcházející měsíc. Ve věži rozhodčích na kolbišti bude vždy připraven výkaz jízd - zvlášť pro ARPZPD Velké Meziříčí a Žďár nad Sázavou, individuální klienty.
- Pozitivní zpráva - v dubnu se už těšíme na nový "domeček" u kolbiště!

Chystáme se na Konferenci o hiporehabilitaci
leden 2014

Chceme si zvýšit kvalifikaci - podali jsme přihlášku na nový vzdělávací kurz pro instruktory aktivit s využitím koní (léčebně pedagogicko-psychologické ježdění) pořádaný Českou hiporehabilitační společností.
Koně tráví aktivně zimní přestávku na vyjížďkách v terénu nebo ve výbězích - pokud počasí dovolí, pracuje se s nimi tak, aby na začátku sezóny byli v dobré kondici. Několik stálých klientů dochází i v zimním období.
Webové stránky také prochází revizí a nutnými úpravami.


2013

Lucky - výcvik budoucího rehabilitačního koně
listopad 2013

Chůze na vodítku v různém terénu, ustupování a couvání na ruce, dávání nohou, slušné chování při korekturách kopyt i veterinárním zákroku. Vodění z koně v kroku, klusu, na osmičkách. Navykání na rušivé podněty (deštník, míč, auta)To vše letošní dvouletek Lucky úspěšně splnil.

Černická podkovička 2013
srpen 2013

Tentokrát se na oblíbené akci podílelo vedle Sdružení AMBRA a Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Velké Mezičíčí i Středisko rané péče Brno.
Trail Handicap
Letos jsme přesunuli dětský jezdecký den na poslední den prázdnin - jediný termín, abychom o svůj závod nepřišly děti kvůli plánované dovolené nebo pobytu na táboře. Po zkušenostech z minulých akcí jsme zahájili hned po poledni soutěží Trail Handicap. Účastnilo se ho 25 jezdců z řad dětí a mládeže, 8 z nich se popralo nejen s nástrahami tratě, ale i se svým handicapem. Od některých diváků zazněla i otázka - a které děti jsou ty postižené? To nás potěšilo, tak to má být. Jsou to prostě děti a naším cílem není předvádět handicap (či se holedbat, jak jsme dobří, my těm dětem pomáháme), ale tuto dělící čáru mazat. Koně jsou ideálním prostředníkem integrace. Vítězství patřilo všem, všechny projely kurz bez chyby a v časovém limitu.
Ukázka hiporehabilitace
Pro rodiče ze Střediska rané péče i ostatní diváky byla připravena modelová ukázka hipoterapie pod vedením zkušené fyzioterapeutky paní Hany Išové, která pak byla po celou dobu závodu k dispozici zájemcům o tuto formu terapie.
Voltiž
Nechyběla ukázka voltiže a děti předvedly již preciznější cviky. Jedničkou v týmu je Matylda Mužátková, ale mladší děti se nenechaly zahanbit a předvedly své nejlepší výkony. Doufáme, že družstvo ve složení Matylda Mužátková, Lucie Pohanková, Beatka a Adélka Cinkovy, Monička a Káťa Izdné, se budou moci v příštím roce zapojit do oficiálních soutěží v nejmladší kategorii.
Dětská jezdecká akademie
V následujícím parkuru zručnosti bez vodičů skvěle zajela a zvítězila Adélka Cinková na Argi následovaná stájovou kolegyní Káťou Izdnou na Argi a třetí místo získala Matylda Mužátková - také na úžasném běloušovi Argi. Čtvrté místo vybojovala zkušená Jana Izdná se svou novou akvizicí Bobinou a páté místo její sestra Jana s Danym , šesté dekorované místo obsadila Lída Kujalová s Corinnou.
Skoková soutěž
Na své si přišli i zkušenější jezdci ve skokové soutěži se žolíkem, jedinou dvojicí s čistým kontem se stali Robin Burda s nestárnoucím Dinnem, vítězství si odvezla Martina z Meziříčka. Ve skákání předvedly své mladé koně i Jan Hlaváč ze Stránecké Zhoře a Vlaďka Izdná z Meziříčka. Domácí trio Dan Burda - Lancelot 33, Vendy Jaitnerová . Fortel a Robin Burda - Dinno pak předvedli ukázku skokových schopností svých svěřenců ve skákání mini-maxi. Vzhledem ke stavu terénu byla ukázka ukončena na 155 cm. Všemi koly prošel bez jediné chyby Dinno s Robinem, ale nejvyšší laťka zůstala nahoře u všech třech napoprvé. Ceny do soutěží věnovala společnost Acropol, s.r.o. - velmi si této podpory vážíme a děkujeme.


Sdružení AMBRA, z.s.
Všechna práva vyhrazena 2018
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!